Prawdziwa radość i spełnienie [...] – musicalna – zeszyty

W obecnej chwili w 25 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest musicalna.

Praw­dzi­wa ra­dość i spełnienie płynie z da­wania - gdy od­mieniasz czy­jeś życie.

myśl
zebrała 101 fiszek • 20 maja 2013, 03:05

Zeszyt mozaika
życie na prostej 

Zeszyt lubię
... 

Zeszyt Ulubione
do szka­tułki pamięci 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Myśli
Życiowe mądrości 

Zeszyt Sub­telne dusze
pro­za w poezji 

Zeszyt Dob­re myśli
Od­ro­bina dobra,
oka­zana dru­giemu człowiekowi,
lep­sza jest niż cała miłość do ludzkości.
Richard Dehmel 

Zeszyt MYŚLI.1.
Błys­kotli­we
i niez­wykłe, z siłą przekazu 

Zeszyt Aforyzmy
To, co ważne , a może najważniejsze 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kation

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza