16 lutego 2015 roku, godz. 16:35

pustka

po wszystkich nocach
ta bez ciebie

tygodniami
świerszczy w głowie