Powiedz mi, że miłość [...] – Erynia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Erynia.

Po­wiedz mi, że miłość jest dla Ciebie naj­ważniej­sza, że jes­teś w sta­nie wszys­tko dla niej zro­bić. Po­wiedz, że to ja jes­tem Twoją wyb­ranką, że to mnie kochasz nad życie i że nie opuścisz mnie do końca swoich dni. Daj mi siłę, abym mogła wal­czyć o to uczu­cie, abyśmy mog­li być szczęśli­wi, już na zaw­sze ra­zem!

myśl • 26 kwietnia 2011, 07:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Erynia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza