Pomaga mi wciąż twoja [...] – Moon G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Moon G.

Twarz Mego Spełnienia

Po­maga mi wciąż two­ja pos­tać ...
twój spokój i twarz twa kamienna,
lecz kiedy Ty chcesz się wydostać
to muszę ja o tym pamiętać,

że kiedy się zat­rze granica
po­między fan­tazją i jawą
to pos­tać mo­jego oblicza
stać może się wręcz nieciekawą.

Wy­pełniasz mą duszę ciemnością,
co leczy wnet smu­tek i trwogę,
lecz to co chcę zro­bić tym gościom ...
ja wiem, że ja zro­bić nie mogę.

Opuszczasz wtem ciało już moje
i w tok się wy­darzeń zamieniasz,
co spra­wia, że nędzne te gnoje
poz­nają twarz me­go spełnienia.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2019, 02:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]