Pomaga mi wciąż twoja [...] – Moon G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Moon G.

Twarz Mego Spełnienia

Po­maga mi wciąż two­ja pos­tać ...
twój spokój i twarz twa kamienna,
lecz kiedy Ty chcesz się wydostać
to muszę ja o tym pamiętać,

że kiedy się zat­rze granica
po­między fan­tazją i jawą
to pos­tać mo­jego oblicza
stać może się wręcz nieciekawą.

Wy­pełniasz mą duszę ciemnością,
co leczy wnet smu­tek i trwogę,
lecz to co chcę zro­bić tym gościom ...
ja wiem, że ja zro­bić nie mogę.

Opuszczasz wtem ciało już moje
i w tok się wy­darzeń zamieniasz,
co spra­wia, że nędzne te gnoje
poz­nają twarz me­go spełnienia.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2019, 03:52
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]