PO i PSL przygotowują [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

PO i PSL przy­goto­wują szybką no­welę us­ta­wy o ochro­nie zwierząt. Na­dal będzie można bes­tial­sko, tor­tu­rując, mor­do­wać bra­ci mniej­szych, w imię Ma­home­ta i Ado­naj.Ten los szy­kuje im po­kole­nie JP II, czy­li gor­li­wi wyz­nawcy Chrys­tu­sa. Wychodzi mi na to, że Bru­non K. jest wiel­kim ob­rońcą zwierząt!!!

anegdota
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2012, 12:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]