Poeci często nie zdają [...] – scorpion – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest scorpion.

Poeci często nie zdają so­bie spra­wy, ja­ki wpływ mają na ludzi. Dla­tego są równie niebez­pie­czni, co pot­rzeb­ni.

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:50

Zeszyt Krok od rzeczywistości.
To co piękne, jest ulot­ne. Trze­ba to uwiecznić. 

Zeszyt ...
... 

Zeszyt dul­ce y amar­go .
Odtwórz  

Zeszyt Znalezione
Cieka­we, refleksyjne 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]