Piękne słowa wzruszają serce [...] – Seneka 18 – zeszyty

W obecnej chwili w 13 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Seneka 18.

Piękne słowa wzruszają ser­ce ko­biety ale to czy­ny za ni­mi płynące są kluczem do bram za który­mi rodzi się wios­na i zak­wi­ta miłość.

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:48

Zeszyt pięknych słów kilka

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt *** 

Zeszyt miłość 

Zeszyt ulu­bione cytaty 

Zeszyt Ulu­bione :)) 

Zeszyt Njalepsze;)
Cza­sami war­to od siebie nawza­jem od­począć, żeby móc zatęsknić...

Gorzej tyl­ko jak ktoś nie chce już na­wet tęsknić. 

Zeszyt mo­ja bajka... 

Zeszyt przemyślane 

Zeszyt Quo vadis
Jes­tes to jes­tes..
a jak Cie nie ma ,to tez jest dob­rze dla me­go istnienia!
za­mykam oczy....,
biore Cie w ra­miona ...
pro­wadze do tanca.
ja !
Dusza szalona!
wte­dy na­lezysz juz tyl­ko do mnie ..
w tym tan­cu bez wytchnienia!
wiet­rznym,sil­nym i glebokim
O Duszo! me­go natchnienia 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uczennica

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]