Paradoks? Szyderczy uśmiech losu, chciałbym [...] – Żelek – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Żelek.

Zatoczone koło

Pa­radoks? Szy­der­czy uśmiech losu,
chciałbym oszczędzić ci te­go ciosu,
lecz po­noć mówią - co dasz po­tem wraca,
ze zdwo­joną siłą, ale czy tak aby właśnie?

bo tra­giko­media znów chy­ba powraca,
lek­ki błysk, ale jak­by za­raz trzaśnie,
choć jeszcze mówi­my tym sa­mym językiem,
jeszcze budzi­my się obok siebie,
lecz chy­ba tyl­ko nadziei płomykiem
próbuję pat­rzeć z miłością na ciebie...

jest mi tak dob­rze, lecz naj­gorzej także,
i kocham te chwi­le, jak ich nie znoszę,
bo ty­le py­tań co dnia na­suwa się wszakże,
że głowę swą w chmu­rach gęstych noszę...

bo kiedyś sam kochałem za dwoje,
a te­raz gdy pat­rzę na nas obo­je,
czuję, że mu­sisz, po­woli rozumiem,
kochać siebie za mnie, bo ja nie umiem
(choć chciałbym)

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 października 2014, 03:10

Zeszyt Poruszające
... 

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Zeszyt Wiersze
Te które po­ruszyły mo­je twar­de serce. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

2010

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]