Panie J Liście tak pięknie [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim dru­gim domem.
A po­win­nam jechać do two­jej miejscowości.
Po­win­nam uśmie­chać się i marzyć o spot­ka­niu z Tobą i rozmowie.
Bo prze­cież miałam taką okazję, na­wet po­wie­działam, że będę...
Jed­nak.... Wra­cam do do­mu, bo musze poz­bierać myśli.
Mo­je nadzieje de­likat­nie unoszą się na wiet­rze, a ja już nie sta­ram się ich łapać i zat­rzy­mywać, chcę żeby odleciały.
Jes­tem już zmęczo­na ubiega­niem się o Two­je spoj­rze­nia, o Twoją uwagę i wie­czne koleżeństwo.
Jes­tem zmęczo­na kiedy nic się nie dzieje, a ja nie pot­rzeb­nie ra­nie swo­je serce..
Chy­ba muszę od­puścić i sku­pić się na tym co da­je mi szczęście..
Poz­na­je os­tatnio dużo ludzi i miej­sc w których nig­dy nie byłam..
Moim dru­gim do­mem stało się mias­to, które każde­go dnia jest dla mnie zagadką.
Wkroczyłam w do­rosłe życie i trochę mnie to prze­raża, bo nie byłam na nie tak do końca przygotowana..
Ale czy do niego można się przygotować.....
Jeszcze rok te­mu nie sądziłam, że tak wiele się wydarzy.
Jeszcze rok te­mu bałam się tak bar­dzo o jut­ro..
Mo­je marze­nia wy­dawały się tak niereal­ne..
A jed­nak te­raz stały się rzeczywistością.
Oprócz jed­ne­go..
Jed­nak ono także się spełni, w od­po­wied­nim cza­sie i miej­scu.

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ASerca są po to [...]

dzisiaj, 13:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sztuka współczes­na

dzisiaj, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 13:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 13:45kirke13 sko­men­to­wał tek­st Czasem wal­czysz o coś [...]

dzisiaj, 13:44fyrfle do­dał no­wy tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

dzisiaj, 13:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Deszcz może być niewin­ny [...]

dzisiaj, 12:53Logos sko­men­to­wał tek­st Słabych ludzi ciągnie do [...]

dzisiaj, 12:27RozaR do­dał no­wy tek­st Ekonomia zwykłego człowieka

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]