Pamiętam moje zaskoczenie łatwością [...] – Dominika;) – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dominika;).

Kocham;*;*;*

Pa­miętam mo­je zas­kocze­nie łat­wością płynących słów - od pier­wszej chwi­li cieniut­ka nić zro­zumienia - wspólne myśli - ma­my szczęście, że zna­leźliśmy się w tym zgiełku ludzi nic dla siebie nie znaczących i zdołaliśmy się tak moc­no po­kochać... Budząc się ra­no myślę o To­bie - myśli o To­bie przychodzą do mnie w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie - kiedy parzę kawę, biorę kąpiel al­bo ku­puję jo­gurt w sklepie...
Wniknąłeś w mo­je życie bar­dziej niż się sa­ma te­go spodziewałam, ale bar­dzo się z te­go cieszę, bo jes­teś dla mnie całym światem i nie ma na świecie ni­kogo ważniej­sze­go, niż Ty...
To jest miłość mo­jego życia, nig­dy do ni­kogo te­go nie czułam. Codzien­nie mo­je ser­ce bi­je jak­by to był początek zna­jomości, ale bar­dzo mnie to cieszy...
A ja mam przeczu­cie, że to ta­ka miłość na zaw­sze, na dob­re i złe...
Kochałam już kil­ka ra­zy, mi­jało mi po ty­god­niu, a to jed­nak nie mi­ja i nie mi­nie, bo kocham nie za coś, tyl­ko mi­mo wszys­tko. Po­kochałam Cie ta­kim ja­ki jes­teś, ze wszys­tki­mi niedos­ko­nałościami, wa­dami i mnóstwem za­let ...
Kocham Cię tak strasznie moc­no, że aż mnie to prze­raża, a za­razem roz­pa­la do czer­wo­ności! ;* 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 grudnia 2011, 12:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]