Pamiętam była jesień Grudzień starał [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Fotografia III

Pa­miętam była jesień
Grudzień sta­rał się jak mógł
Żeby dorównać nasze­mu pięknu
Któreśmy spo­koj­nie wieźli
W ten nieumiejący świat ludzki
Nie szu­kający uśmiechu
Wstydzący się przytulania
Oszczędzający pocałunków
Skąpiący zachęty słów
Zastępujący ser­duszka­mi serce
Kciukiem do góry komentarz
Prawdę mówiąc w oczy
To kre­tyniejący na wyścigi
A my uśmie­chnięci szczęśliwi
Bez ko­nie­czności wzywania
Aniołów nadaremno
Nie szu­kający metafor
Dla oczy­wis­te­go piękna
Naj­cu­dow­niej­sze­go
Z codzien­nej rzeczywistości
Od­na­lezionej w nas
Umiemy i chce­my od­dać znaleźne
Nie ocze­kując zrozumienia
Wiel­kości nasze­go da­ru

wiersz • 15 stycznia 2019, 08:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]