Pamiętam była jesień Grudzień starał [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Fotografia III

Pa­miętam była jesień
Grudzień sta­rał się jak mógł
Żeby dorównać nasze­mu pięknu
Któreśmy spo­koj­nie wieźli
W ten nieumiejący świat ludzki
Nie szu­kający uśmiechu
Wstydzący się przytulania
Oszczędzający pocałunków
Skąpiący zachęty słów
Zastępujący ser­duszka­mi serce
Kciukiem do góry komentarz
Prawdę mówiąc w oczy
To kre­tyniejący na wyścigi
A my uśmie­chnięci szczęśliwi
Bez ko­nie­czności wzywania
Aniołów nadaremno
Nie szu­kający metafor
Dla oczy­wis­te­go piękna
Naj­cu­dow­niej­sze­go
Z codzien­nej rzeczywistości
Od­na­lezionej w nas
Umiemy i chce­my od­dać znaleźne
Nie ocze­kując zrozumienia
Wiel­kości nasze­go da­ru

wiersz • 15 stycznia 2019, 09:33
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]