Pamięć serca unicestwia złe [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 69 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości.

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 101 fiszek

Zeszyt Czarowne
Ma­giczne - In­ne niż każde - niez­wykłe - intrygujące 

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione teksty 

Zeszyt po­wiet­rzem człowiek nie oddycha.
*** 

Zeszyt 2016
.. 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Me
... 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt zeszyt.
... 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt Spis rzeczy ulubionych
Zeszyt zakładam by gro­madzić naj­lep­sze tek­sty ja­kie tu znalazłam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]