O zmierzchu zbierają się [...] – Demonekpaulinka – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Demonekpaulinka.

Noc

O zmie­rzchu zbierają się koty
I roz­ma­wiają z Księżycem.
Wy­lewają stru­mienie łez z tęsknoty,
Z tęskno­ty za tym,
Co bez­powrot­nie minęło
I już nie wróci...
Jest cicho, wiet­rznie, ponuro,
Wszys­tko zas­tygło w bezruchu.
Tyl­ko nieto­perz cza­sem przefrunie
I noc zachwy­ci swym lotem.
Dwo­je ludzi - ja i On,
I Księżyc w pełni.
Jed­nak coś się dzieje!
Czuję to -
Niepokój, strach, przerażenie...
Jes­tem małą is­kierką świadomości,
Nie ma mnie...
Burza nadchodzi!
Budzą się moce...
W pob­liskich krzakach
ptak się trzepocze.
Boję się!
Noc jest Mocą,
A Moc jest Nocą!...
Kocham Cię!!

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 marca 2011, 15:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demonekpaulinka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]