Owiewa mnie chłodna ciemność. We [...] – Humilitas – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Humilitas.

Pogrążona w nicości

Owiewa mnie chłod­na ciemność.
We mnie ni­cość a po­za mną
nies­kończo­ne mro­ki niebytu.
Ser­ce już nie bije,
więc dlacze­go wciąż żyję?
Może to tyl­ko świat po­zoru i ułudy?
Krzyczę w pustą przestrzeń
ale nie słychać żad­ne­go dźwięku.
Po po­liczkach spływają suche łzy.
Boże, czy ty jes­teś na mnie zły?
Cisza.
Nic tyl­ko głucha cisza.
Pus­te dźwięki.
Ach! Cóż za męki!

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2014, 20:16

Zeszyt Ulu­bione wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]