Jako, że Admin zwrócił [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

Otwarty list do Wszystkich Cytatowiczów...

Ja­ko, że Ad­min zwrócił się z prośbą, abym tu nie wkle­jała listów, bo to nie jest stro­na na ta­kie pub­li­kac­je i że "Ho­merów pot­rze­ba, a nie wo­jujących Her­ku­lesów" ...zgadzam się i usza­nuję prośbę Ad­mi­na Cy­tatów, po­mimo, że to tu w tym miej­scu mnie i moich blis­kich zniesławiono, a co nie oz­nacza, że zre­zyg­no­wałam...dla­tego lis­ty wkleję na mo­jej stro­nie ma­nifo...bo nie padło pub­licznie przep­raszam, gdyż pycha i za­rozu­miałość auto­rom opo­wiada­nia nie poz­wa­la na od­ro­binę po­kory.

list
zebrał 22 fiszki • 10 lipca 2013, 17:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st zacznij pi­sać na we­soło resztę [...]

dzisiaj, 18:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]