Jako, że Admin zwrócił [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

Otwarty list do Wszystkich Cytatowiczów...

Ja­ko, że Ad­min zwrócił się z prośbą, abym tu nie wkle­jała listów, bo to nie jest stro­na na ta­kie pub­li­kac­je i że "Ho­merów pot­rze­ba, a nie wo­jujących Her­ku­lesów" ...zgadzam się i usza­nuję prośbę Ad­mi­na Cy­tatów, po­mimo, że to tu w tym miej­scu mnie i moich blis­kich zniesławiono, a co nie oz­nacza, że zre­zyg­no­wałam...dla­tego lis­ty wkleję na mo­jej stro­nie ma­nifo...bo nie padło pub­licznie przep­raszam, gdyż pycha i za­rozu­miałość auto­rom opo­wiada­nia nie poz­wa­la na od­ro­binę po­kory.

list
zebrał 22 fiszki • 10 lipca 2013, 17:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]