Ostatni Chrześcijanin umarł na [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 53 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Os­tatni Chrześci­janin umarł na krzyżu.

cytat dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 119 fiszek

Zeszyt xxx
xxx 

Zeszyt Ma­gazyn wedy
tutej 

Zeszyt Whi­te Book
Cy­taty mnie poruszające. 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt Fry­deryk Nietzsche
Zeszyt umarł 

Zeszyt Cytaty
a wszystko. 

Zeszyt ta­kie tam
fd 

Zeszyt ulubione
Ulu­bione cy­taty filozoficzne 

Zeszyt Moje
Cytaty 

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Mo­tywujące, in­spi­rujące, poruszające... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]