Ostatni Chrześcijanin umarł na [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 53 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Os­tatni Chrześci­janin umarł na krzyżu.

cytat dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 119 fiszek

Zeszyt xxx
xxx 

Zeszyt Ma­gazyn wedy
tutej 

Zeszyt Whi­te Book
Cy­taty mnie poruszające. 

Zeszyt txt
txt 

Zeszyt Fry­deryk Nietzsche
Zeszyt umarł 

Zeszyt Cytaty
a wszystko. 

Zeszyt ta­kie tam
fd 

Zeszyt ulubione
Ulu­bione cy­taty filozoficzne 

Zeszyt Moje
Cytaty 

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Mo­tywujące, in­spi­rujące, poruszające... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]