opadającym listkom płaczącej wierzby nitce [...] – truman – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest truman.

szczęśliwej drogi

opa­dającym lis­tkom płaczącej wierzby
nit­ce pajęczej ześliz­gującej się z kosmyka
top­niejące­mu na piórku płat­ko­wi śniegu
krop­li go­ryczy przy­mierającej wi­nem na bluzce

ga­zeli pochwy­conej przez ge­par­dzi skok
roz­pi­nane­mu gu­ziko­wi od let­niej sukienki
sztur­chniętej szklan­ce rękom na linii
kręgosłupa
skal­pe­lowi chi­rur­ga tnące­mu za późno

wie­rze niewie­rze którym zwątpienie pisane
pękniętej li­nie bun­gee nur­kującej rybitwie
scho­dom do piw­ni­cy ważce pa­dającej bezwładnie
pi­kującej kar­cie zbi­jane­mu królowi

huśtaw­ce bu­janej noc­nym wiat­rem
at­ra­men­to­wi niknące­mu w pachnącym liście

us­tom po­woli całującym obojczyki

życzmy im wszys­tkim szczęśli­wej dro­gi w dół

my ciałem wpat­rze­ni w niebo
my spa­dający tyl­ko wewnątrz siebie

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2019, 16:59

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]