on powie anioł i obraz [...] – Gaia – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gaia.

Apetyt na ryzyko

on po­wie anioł
i ob­raz jest kompletny
wart każdej z szans

ona his­to­rię jed­ne­go pióra
od­mieni przez sze­les­ty
do­da przy­mie­rzy i porówna
i za­nim poz­na bi­lans strat
skrzydła ut­ra­ci je­go czas

- jakże więc mogą się spotkać?
- tyl­ko w ciem­no.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 listopada 2015, 18:52

Zeszyt Mo­je ulubione
Kreatyw­ność to poz­wo­lenie so­bie na po­pełnianie błędów,sztuką zaś to wie­dzieć ,przy których błędach war­to po­zos­tać * Scott Adams 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demira

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]