on powie anioł i obraz [...] – Gaia – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gaia.

Apetyt na ryzyko

on po­wie anioł
i ob­raz jest kompletny
wart każdej z szans

ona his­to­rię jed­ne­go pióra
od­mieni przez sze­les­ty
do­da przy­mie­rzy i porówna
i za­nim poz­na bi­lans strat
skrzydła ut­ra­ci je­go czas

- jakże więc mogą się spotkać?
- tyl­ko w ciem­no.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 listopada 2015, 18:52

Zeszyt Mo­je ulubione
Kreatyw­ność to poz­wo­lenie so­bie na po­pełnianie błędów,sztuką zaś to wie­dzieć ,przy których błędach war­to po­zos­tać * Scott Adams 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demira

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]