od­wróce­ni od Bo­ga bez [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

faryzeusze

od­wróce­ni od Bo­ga
bez wsty­du i twarzy
choć na po­do­bieństwo Je­go stworzeni

to na posługach belzebuba
"ad­wo­kaci" sa­mego diabła

ziajają nienawiścią
upat­rują ofiary
by sza­tano­wi w darze złożyć

a prze­cież wys­tar­czy
po­kochać człowieka

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 lipca 2013, 07:52

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Zeszyt Na no­we życie
Motywujące 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innael

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]