od­wróce­ni od Bo­ga bez [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

faryzeusze

od­wróce­ni od Bo­ga
bez wsty­du i twarzy
choć na po­do­bieństwo Je­go stworzeni

to na posługach belzebuba
"ad­wo­kaci" sa­mego diabła

ziajają nienawiścią
upat­rują ofiary
by sza­tano­wi w darze złożyć

a prze­cież wys­tar­czy
po­kochać człowieka

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 lipca 2013, 07:52

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Zeszyt Na no­we życie
Motywujące 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innael

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st zacznij pi­sać na we­soło resztę [...]

dzisiaj, 18:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]