†Och Najwyższa siło Największa [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

ΑΩ

†Och Naj­wyższa siło
Naj­większa tajemnico
Mie­szkający tak daleko
A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich
Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę
Za Nasze ludzkie słabości
Och Mędrcu nad mędrcami
Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości
Naj­większy oceanie Dobroci
Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe
†Wskaż Nam drogę odrodzenia
Po­daj Nam dłoń bym nie upadali
Bym się nie ra­nili o złe słowa
Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny
Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i
Po­kieruj lo­sem Naszym
Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2016, 19:48

Zeszyt wiersze
czy­tam, a ser­ce wybiera. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na