Ocal swoje marzenia. – H. Jackson Brown, Jr. – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest H. Jackson Brown, Jr..

Ocal swo­je marze­nia.

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt war­te zapamiętania...
Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska 

Zeszyt Ktoś powiedział... 

Zeszyt Ulu­bione ;)
mo­je ulu­bione ;D 

Zeszyt Łat­wo powiedzieć?
dob­re rady 

Zeszyt Najlepsze
 

Zeszyt Ważne cy­taty ♥
Przeczy­tane sercem. 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]