Ocal swoje marzenia. – H. Jackson Brown, Jr. – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest H. Jackson Brown, Jr..

Ocal swo­je marze­nia.

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 46 fiszek

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt war­te zapamiętania...
Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska 

Zeszyt Ktoś powiedział... 

Zeszyt Ulu­bione ;)
mo­je ulu­bione ;D 

Zeszyt Łat­wo powiedzieć?
dob­re rady 

Zeszyt Najlepsze
 

Zeszyt Ważne cy­taty ♥
Przeczy­tane sercem. 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:44har.monic do­dał no­wy tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 19:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:42$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:34$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:32$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st góru

dzisiaj, 19:16Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:12Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek przes­ta­je is­tnieć gdy [...]