Ocal swoje marzenia. – H. Jackson Brown, Jr. – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest H. Jackson Brown, Jr..

Ocal swo­je marze­nia.

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt war­te zapamiętania...
Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska 

Zeszyt Ktoś powiedział... 

Zeszyt Ulu­bione ;)
mo­je ulu­bione ;D 

Zeszyt Łat­wo powiedzieć?
dob­re rady 

Zeszyt Najlepsze
 

Zeszyt Ważne cy­taty ♥
Przeczy­tane sercem. 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia