O bogini olimpu, tyś [...] – SaTyR_ – zeszyty

W obecnej chwili w 10 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest SaTyR_.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc.

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Zeszyt Miłość
blas­ki i cienie 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt WIERSZE
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze, co suną jak obłoki 

Zeszyt życie
sa­mo się nie przeżyje 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Uśmiechnięte
Aneg­do­ty i fraszki 

Zeszyt wiersze
ser­ce mi zadrżało 

Zeszyt EROTYKI
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza