Nowoczesne małżeństwo dziś ślub [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

"No­woczes­ne małżeństwo" dziś ślub z wielką pompą, jut­ro cichy rozwód.

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 grudnia 2012, 20:06

Zeszyt Oni na rozdrożu
Myśli 

Zeszyt Myśli
Życiowe mądrości 

Zeszyt zarąbiste
najlepsze 

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Zastanawiające
do za­myśle­nia, miłe dla ser­ca, cieka­we dla rozumu 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń