Nikomu z ludzi nie [...] – Władimir Nabokow – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Władimira Nabokowa.

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przy­padek.

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Zeszyt Miss Murder.
Thin­gs about life. 

Zeszyt Władi­mir Nabokow
Władi­mir Nabkow 

Zeszyt życiowe
najlepsze 

Zeszyt Inne 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt ludzie 

Zeszyt Ulu­bione cytaty 

Zeszyt In­tru­gujące, ciekawe...fajne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]