Nikomu z ludzi nie [...] – Władimir Nabokow – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Władimira Nabokowa.

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przy­padek.

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Zeszyt Miss Murder.
Thin­gs about life. 

Zeszyt Władi­mir Nabokow
Władi­mir Nabkow 

Zeszyt życiowe
najlepsze 

Zeszyt Inne 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt ludzie 

Zeszyt Ulu­bione cytaty 

Zeszyt In­tru­gujące, ciekawe...fajne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]