Nikomu z ludzi nie [...] – Władimir Nabokow – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Władimira Nabokowa.

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przy­padek.

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Zeszyt Miss Murder.
Thin­gs about life. 

Zeszyt Władi­mir Nabokow
Władi­mir Nabkow 

Zeszyt życiowe
najlepsze 

Zeszyt Inne 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt ludzie 

Zeszyt Ulu­bione cytaty 

Zeszyt In­tru­gujące, ciekawe...fajne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]