Nikomu z ludzi nie [...] – Władimir Nabokow – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Władimira Nabokowa.

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przy­padek.

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Zeszyt Miss Murder.
Thin­gs about life. 

Zeszyt Władi­mir Nabokow
Władi­mir Nabkow 

Zeszyt życiowe
najlepsze 

Zeszyt Inne 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt ludzie 

Zeszyt Ulu­bione cytaty 

Zeszyt In­tru­gujące, ciekawe...fajne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]