Nigdy nie myślała wiele [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Babska pokusa

Nig­dy nie myślała wiele o Bo­gu
Lecz gdy go spotkała
Uj­rzała nad­bo­ga

Bóg był jak słońce
Każde­go ran­ka o świcie
Za­bierał go

Gdy ubierał biały kołnierzyk
Widziała smycz
Choć to ona da­wała mu moc

Drżała gdy ręce,
które były ręka­mi boga
Ją dotykały

Była ta­ka mała
Gdy szep­tał do jej ucha
głos, który rozgrzeszał
wy­rokiem boga

I na­wet gdy­by is­tniał Bóg
Od­dałaby wie­czną duszę
Za ziem­skie chwi­le

Był ta­ki... bied­ny 
Gdy od­chodził od swo­jego boga
Który go jej za­bierał
A z bo­giem był nadbogiem
Lecz mu­siała się nim dzielić

Gdy pod­no­sił ręce
trzy­mając boga
miała przed ocza­mi
je­go na­gie ciało
w świet­le księżyca

miała tyl­ko dla siebie nad­bo­ga

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2019, 19:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte