Nigdy nie myślała wiele [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Babska pokusa

Nig­dy nie myślała wiele o Bo­gu
Lecz gdy go spotkała
Uj­rzała nad­bo­ga

Bóg był jak słońce
Każde­go ran­ka o świcie
Za­bierał go

Gdy ubierał biały kołnierzyk
Widziała smycz
Choć to ona da­wała mu moc

Drżała gdy ręce,
które były ręka­mi boga
Ją dotykały

Była ta­ka mała
Gdy szep­tał do jej ucha
głos, który rozgrzeszał
wy­rokiem boga

I na­wet gdy­by is­tniał Bóg
Od­dałaby wie­czną duszę
Za ziem­skie chwi­le

Był ta­ki... bied­ny 
Gdy od­chodził od swo­jego boga
Który go jej za­bierał
A z bo­giem był nadbogiem
Lecz mu­siała się nim dzielić

Gdy pod­no­sił ręce
trzy­mając boga
miała przed ocza­mi
je­go na­gie ciało
w świet­le księżyca

miała tyl­ko dla siebie nad­bo­ga

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2019, 19:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]