Nie zna Jego imienia Lecz [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

„Dijon”

Nie zna Je­go imienia
Lecz co noc je wymienia

Jest w Nim zakochana
Ob­serwu­je go z rana

Jak do pra­cy wychodzi
Ta miłość Jej szkodzi

Myśli o Nim ma ostre
Jak musztar­da „Dijon”
A ser­ce jej wa­li jak dzwon
Lecz uczu­cia te za moc­no skryte

Oczy zachwycone
Ser­ce zmęczone
Mózg nie da­je rady
A or­gan da­lej zakochany

Od­wa­gi za mało
Strachu za dużo

Wszys­tko się skom­pli­kowało
By po­wie­dzieć Je­mu, że Jej
Ser­ce się w Nim za­kochało

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 kwietnia 2013, 19:15

Zeszyt słowa
wier­sze, myśli, opowiadania 

Zeszyt warto
są i war­to je zachować 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos