Nie zgub mnie w [...] – shadeex – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest shadeex.

Nie zgub mnie w ok­ruchach słów, cze­kam na twoich gestów naręcza, z kro­pelką wi­na za­wisłą w kąci­kach ust , jes­tem twoim szep­tem, kocha­ny, zeb­ra­nym nad ra­nem.

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 listopada 2012, 07:10

Zeszyt po pros­tu prawda
 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt coś głębszego
 

Zeszyt Miłos­ne myśli
Nic, nap­rawdę nic nie jest war­te życia
oprócz miłości.
Diet­rich Bonhoeffer 

Zeszyt zarąbiste
najlepsze 

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Naj.-myśli.
Lus­to duszy. 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Sub­telne dusze
pro­za w poezji 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

EmilG

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]