Nie wrzucaj y wszystkich [...] – Niusza – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Niusza.

Nie wrzu­caj y wszys­tkich do jed­ne­go wora.
Ks. Jan Klu­kow­ski w la­tach osiem­dziesiątych
przy­wozil nam z Niemiec naj­smaczniej­sze ba­toni­ki! Nie mog­liśmy się docze­kać następnej ka­teche­zy, nie chodzi tu tyl­ko o ba­toni­ki, ale o szlachet­ność, mądrość i je­go dobroć!
Ku pa­mięci Księdza Ja­na.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2019, 12:17
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***