Nie winno się mówić [...] – meedea – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest meedea.

Nie win­no się mówić "kiedyś" gdy dzieje się "te­raz".

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 września 2011, 07:15

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt A jak myślisz ?Praw­da czy mil­cze­nie ?
Jak zna­leźć swo­je miej­sce mam ?
Co zro­bić mam by pa­sować tu ?
Jes­tem jak mały ele­ment tej wiel­kiej układanki,
próbu­je zna­leźć mój zakątek,
lecz in­ne ele­men­ty wy­pychają mnie z każde­go mo­jego skraw­ka ziemi .... 

Zeszyt ! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

milenka20068

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]