Nie szafuję lekkomyślnie słowem [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 71 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Nie sza­fuję lek­ko­myślnie słowem miłość, są jed­nak ludzie, którzy są w sta­nie po­wie­dzieć, że kochają kiełbasę.

cytat dnia z 19 marca 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Zeszyt poez­ja pisana
W tym zeszy­cie znaj­dują się myśli, które tra­fiają w sa­mo sed­no moich uczuć. Wszys­tko co tu jest - utożsa­mia się ze mną w całości. 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mój zeszyt
cytaty 

Zeszyt Lipko
Na swiat 

Zeszyt 1

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Brak opisu
Brak, prze­cież napisałam. 

Zeszyt po pros­tu prawda
 

Zeszyt miłość
Miłość 

Zeszyt ulubione
mo­je ulu­bione cy­taty lub ta­kie, które są szczególnie war­te uwa­gi według mnie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]