Nie śniło jej się [...] – Stephen King – zeszyty

W obecnej chwili w 143 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Stephena Kinga.

Nie śniło jej się na­wet, że życie może nieść ty­le bólu, cho­ciaż fi­zycznie nic człowieko­wi nie do­lega.

cytat dnia z 20 kwietnia 2012 roku
zebrał 202 fiszki

Zeszyt Prawdziwe
Wśród ty­lu ciał niebies­kich szu­kam te­go jed­ne­go, przy którym będę zaw­sze spokojny. 

Zeszyt **

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Ulubione
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt ni­by nic.. a jed­nak coś.
... 

Zeszyt Ulubione
Ab­so­lut­nie wszys­tko co pa­suje do mej obec­nej sy­tuac­ji życiowej. 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt Fajne
Faj­ne cytaty 

Zeszyt ~~~

Zeszyt Stephen King
Cytaty. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]