Droga koleżanko, odpowiadając na Twoje [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania..

mało istotne

Dro­ga koleżanko,
od­po­wiadając na Two­je wy­wody, nie sądzę, aby miłość była czymś naj­ważniej­szym w życiu. Czy to źle, że nie sta­wiam jej na liście priory­tetów? W związku, czy też zaręczo­ne. Po co? By za dziesięć lat wziąć rozwód?
Proszę
Po co za­dawać py­tania ko­muś, ko­go ce­lem nie było zak­le­panie to­waru i za­ciągnięcie pod ołtarz?
Czas jest po to, aby coś prze­myśleć, a nie bez­myślnie po­pełniać błędy z po­kole­nia na po­kole­nie... dokładając fakt, że obec­nie małżeństwa to tran­sak­cje cza­sowe, częściej tyl­ko z kil­ku­let­nią gwarancją.
Oprócz te­go, jak zaw­sze, wszys­tko świet­nie... i nie zaczy­naj więcej tek­stów god­nych je­howych książeczek - świat się za­raz nie skończy, zdążę jeśli zechcę, te­raz nie chcę.
Pozdrawiam.
PS Nie zat­rzy­muj wiat­ru, kiedyś sam ucichnie.

list
zebrał 3 fiszki • 28 stycznia 2014, 03:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]