Nie Popiełuszko Ale pedofil [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Księża

Nie Po­piełuszko
Ale pe­dofil
Nie Zych i Ba­raniak
Tyl­ko zbocze­niec
Nie śmierć za Pol­skę
Więzien­ne cier­pienie
Lecz w waszych oczach
Tyl­ko dziecięce
Skrzyw­dzo­ne spoj­rze­nie

Nie Dachau
I płyt­kie gro­by Sy­biru
Nie Kol­be oraz Kaczma­rek
Tyl­ko szydzące
Czer­wo­nych stwier­dze­nia
Jak tęcza nad głową
Łas­ka­wej Pol­ski Królo­wej

Nie film o czwar­tym wydziale
Co zgnębił prze­kupił
Lub za­bił ot tak
Na za­wołanie
Nic nie wiado­mo
Kto tam pra­cował
Kto tak zachłan­nie
I bez su­mienia
Ka­tował księży
Co tak gor­li­wie
Za wolną Pol­skę
Cicho ginęli

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 16:58

Zeszyt Li­terac­ki Bar Życia
drin­ki przednie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]