Nie Popiełuszko Ale pedofil [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Księża

Nie Po­piełuszko
Ale pe­dofil
Nie Zych i Ba­raniak
Tyl­ko zbocze­niec
Nie śmierć za Pol­skę
Więzien­ne cier­pienie
Lecz w waszych oczach
Tyl­ko dziecięce
Skrzyw­dzo­ne spoj­rze­nie

Nie Dachau
I płyt­kie gro­by Sy­biru
Nie Kol­be oraz Kaczma­rek
Tyl­ko szydzące
Czer­wo­nych stwier­dze­nia
Jak tęcza nad głową
Łas­ka­wej Pol­ski Królo­wej

Nie film o czwar­tym wydziale
Co zgnębił prze­kupił
Lub za­bił ot tak
Na za­wołanie
Nic nie wiado­mo
Kto tam pra­cował
Kto tak zachłan­nie
I bez su­mienia
Ka­tował księży
Co tak gor­li­wie
Za wolną Pol­skę
Cicho ginęli

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 16:58

Zeszyt Li­terac­ki Bar Życia
drin­ki przednie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]