Nie ma złych zdarzeń. [...] – sweet_aga – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sweet_aga.

Nie ma złych zdarzeń. Są tyl­ko te pouczające.
Przyj­mij wszys­tko co trud­ne na two­jej drodze ja­ko wskazówki a wszys­tkich spot­ka­nych ludzi ja­ko nau­czy­cieli. Nie żałuj, że coś nie poszło po two­jej myśli, że stało się coś złego. Nie roz­pa­miętuj. Prze­cież sko­ro wszys­tko ktoś już za nas zap­la­nował, to właśnie tak miało być.
Dro­gi przy­jacielu, nie po­wiem ci jak wy­dobyć szczęście. Wiem tyl­ko jed­no - nasze życie to pros­ta dro­ga. Nie kręta, na­wet z wszys­tki­mi twoimi prob­le­mami. Więc kiedy już jes­teś na tej uliczce, mu­sisz się cza­sem wy­giąć... Bo szczęście kry­je się w krza­kach.

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2012, 11:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:53cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:45cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:43danioł sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

dzisiaj, 08:42danioł sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:33cyt.adela sko­men­to­wał tek­st spisana myśl umarła

dzisiaj, 08:32cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Samotność jest za­gubioną przez [...]

dzisiaj, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]