Nie ma złych zdarzeń. [...] – sweet_aga – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest sweet_aga.

Nie ma złych zdarzeń. Są tyl­ko te pouczające.
Przyj­mij wszys­tko co trud­ne na two­jej drodze ja­ko wskazówki a wszys­tkich spot­ka­nych ludzi ja­ko nau­czy­cieli. Nie żałuj, że coś nie poszło po two­jej myśli, że stało się coś złego. Nie roz­pa­miętuj. Prze­cież sko­ro wszys­tko ktoś już za nas zap­la­nował, to właśnie tak miało być.
Dro­gi przy­jacielu, nie po­wiem ci jak wy­dobyć szczęście. Wiem tyl­ko jed­no - nasze życie to pros­ta dro­ga. Nie kręta, na­wet z wszys­tki­mi twoimi prob­le­mami. Więc kiedy już jes­teś na tej uliczce, mu­sisz się cza­sem wy­giąć... Bo szczęście kry­je się w krza­kach.

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2012, 11:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]