Nie ma zbyt wiele [...] – Phil Bosmans – zeszyty

W obecnej chwili w 441 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Phil Bosmans.

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jut­ro?

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 405 fiszek

Zeszyt zeszyt1
ana­liza po­danych tzw. ''złotych myśli'' 

Zeszyt gdy brak­nie sił
trud­no cza­sem iść 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt ..po­mięte kartki."
teksty 

Zeszyt Inspiring
Czy­li coś, co mnie in­spi­ruje i poz­wa­la spoj­rzeć na świat trochę z in­nej perspektywy. 

Zeszyt Pier­wszy sort
sor­to­wane słowa 

Zeszyt random
ran­do­mowe cy­taty o wszystkim 

Zeszyt inspirujące
myśli, aforyzmy 

Zeszyt ulubione.
zbiór ulu­bionych oraz głębo­kich cytatów. 

Zeszyt Daria
op­ty­mis­tyczne cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

wczoraj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

wczoraj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

wczoraj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

wczoraj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

wczoraj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

wczoraj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

wczoraj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

wczoraj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja