Niektórzy czasem zapominają się [...] – Sedah1994 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sedah1994.

Niektórzy cza­sem za­pomi­nają się i próbują cze­goś więcej we włas­nym życiu, lecz ten wspa­niały świat szyb­ko przy­pomi­na im, gdzie w nim ich miej­sce. Często jed­nak lek­cja bar­dziej przy­pomi­na karę, a świat ka­ta, za­miast nau­czy­ciela.

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2014, 21:56

Zeszyt super
super 

Zeszyt Fajne
Faj­ne cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ripsek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]