Nie jest rozsądne długo [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 52 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Nie jest rozsądne długo kochać, kochać bez przer­wy to czys­te sza­leństwo. Ro­zum na­kazu­je kochać tak długo, jak jest to przy­jem­ne. Oto miłos­ny rac­jo­nalizm: kochaj­my się, dopóki ma­my złudze­nia, kiedy je stra­cimy, le­piej się roz­stańmy.

cytat
zebrał 56 fiszek

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt Wyb­ra­ne cytaty
...to co Mnie tknie, po­ruszy lub z czym się identyfikuję... 

Zeszyt Ulubione
Ab­so­lut­nie wszys­tko co pa­suje do mej obec­nej sy­tuac­ji życiowej. 

Zeszyt ON... 

Zeszyt Najważniejsze 

Zeszyt NAJLEPSZE
ulubione 

Zeszyt moje
dcvdc 

Zeszyt Moje 

Zeszyt *Muszę Przemyśleć*
Tu­taj będą cy­taty, nad który­mi muszę się zas­ta­nowić, a które "nie tra­fiły" do mnie od razu.... 

Zeszyt "..." 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]