Nie będę zmieniała statusu [...] – Satine – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Satine.

Nie będę zmieniała sta­tusu na fa­cebooku. Nie będę wsta­wiała twoich zdjęć na NK z pod­pi­sem `Za zaw­sze ra­zem, skar­bie`. Nie będę wy­pisy­wać na Pho­tob­lo­gu ile już cza­su ze sobą jes­teśmy ale będę Cię kochała.
Fa­cebook znik­nie, NK za­pom­ni, Pho­tob­log prze­minie, a ja będę.

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2011, 15:45

Zeszyt Złoty zeszyt
Ład­nie ub­ra­ne w słowa, war­te do za­pamięta­nia myśli, w których kry­je się dużo bo­les­nej prawdy. 

Zeszyt Interesujące... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie