Nie będę zmieniała statusu [...] – Satine – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Satine.

Nie będę zmieniała sta­tusu na fa­cebooku. Nie będę wsta­wiała twoich zdjęć na NK z pod­pi­sem `Za zaw­sze ra­zem, skar­bie`. Nie będę wy­pisy­wać na Pho­tob­lo­gu ile już cza­su ze sobą jes­teśmy ale będę Cię kochała.
Fa­cebook znik­nie, NK za­pom­ni, Pho­tob­log prze­minie, a ja będę.

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2011, 15:45

Zeszyt Złoty zeszyt
Ład­nie ub­ra­ne w słowa, war­te do za­pamięta­nia myśli, w których kry­je się dużo bo­les­nej prawdy. 

Zeszyt Interesujące... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:45Whitename do­dał no­wy tek­st Najdalej w drodze te­mu, [...]

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]