Niczym nie zmącony spokój otacza [...] – Humilitas – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Humilitas.

Nie widzisz

Niczym nie zmąco­ny spokój
otacza kwiecis­te wzgórze,
na którym stoisz Ty.
W po­wiet­rzu uno­si się za­pach ciepłego lata
z lek­ka prze­siąknięty orzeźwiającą wilgocią
dnia wczo­raj­sze­go.
Stoisz wpat­rzo­ny w lus­trza­na taflę wody.
Stoisz i patrzysz.
Pat­rzysz ale nie widzisz.
Nie widzisz czys­te­go ser­ca swego,
ziele­ni oczu swoich
a tym bar­dziej nie widzisz w so­bie miłości.
Dos­trze­gasz tyl­ko zbitkę bez­kształtnej masy
i otaczającą cię ciem­ność.
Ja ci mówię, że nie ma w to­bie ciemności
a tyl­ko pro­mienis­ta jasność.

Uwierz w siebie!
Zo­bacz to, co ja widzę!

Milczysz…
Pat­rzysz ale nie widzisz.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 20:27

Zeszyt Ulu­bione wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka