Na swojej pokręconej drodze [...] – ciasteczko – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ciasteczko.

Na swo­jej pokręco­nej drodze spo­tyka­my ty­lu różnych ludzi, ważnych i mniej ważnych, lecz każdy nas cze­goś uczy. Może właśnie Ci , którzy wy­dają się być tyl­ko małą kroplą w morzu uczą nas tych ważnych rzeczy. Nig­dy nie jest za późno na naukę. Prze­cież na błędach trze­ba się uczyć… Każdy w swoim życiu, prędzej czy później , ma ta­ki mo­ment, gdy ana­lizu­je wszys­tkie swo­je błędy. Gdy zda­je so­bie sprawę, że dzięki ni­mi osiągnął to, co te­raz ma. I mi­mo, że niektóre z nich bo­leśnie nas doświad­czają, to są tą częścią życia, która uczy nas jak dać so­bie radę z tym dziw­nym i pokręco­nym światem.

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2013, 00:58

Zeszyt Najcenniejsze
brak słów i od­dechu... kredo 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]