Na początku była, powstała [...] – osobliwy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest osobliwy.

Poezja jako choroba górnych dróg umysłowych

Na początku była, pow­stała Podłoga. I ja, ja we włas­nej, niewy­pole­rowa­nej oso­bie, (chy­ba) wiem jak ta Podłoga pow­stała, jak się... podłożyła, ta Podłoga, no.

Ja mam ta­ka teorię, proszę Ciebie, że to ko­muś su­fit spadł się na głowę, (chy­ba) jed­nak nie do końca szlachetną. Spadł, spadnął ów su­fit i się roz­bił. Jak por­ce­lana. I świat się roz­mył, jak w zmęczo­nych oczach wi­dok mias­ta z ra­na.

(Wiesz, że z ra­na mias­to kaszle spalinami?)

(Wiem. Wiem też, że poeta, ta­ki praw­dzi­wy, nie ja­kiś ma­lowa­ny idiota z te­lewiz­ji, też kaszle – słowa­mi, bo poez­ja to cho­roba, cho­roba górnych dróg umysłowych.)

Niebo zwa­liło nam się na głowy. Tak bez po­wodu. Może miało gor­szy dzień? A może po pros­tu spadło ze schodów, bo za­pat­rzyło się na morze? No więc Niebo spadło a po­tem... No nie chciało już wstać i tak zos­tało. Się roz­biło. Się roz­lało, roz­myło po tym wszys­tkim czymś, co (nie)było wcześniej tu pod nim, pod tym Niebem. I tak nap­rawdę, to my też (nie)by­liśmy pod tym Niebem, na tym dziw­nym Czymś ulot­nym jak skrop­lo­na pa­ra na zachucha­nej szy­bie w auto­busie w zmęczo­ny, mroźny po­ranek.

Tak, proszę Ciebie, pow­stała Podłoga. Tak (po)wsta­liśmy my. I te­raz jest Podłoga, ale Nie-Ba Nie-Ma. Coś więc się sta­nie. Coś się wy­darzy. To tak nie zos­ta­nie. Coś z tych, wszys­tkich małych marzeń, się wy-marzy.

(Jeśli nieba nie ma, to jak pachnie je­go błękit?)
(Jak pachnie błękit nieba?)

opowiadanie • 11 lutego 2019, 00:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]