Namiętnymi pocałunkami nakreślę na [...] – Infinite Gentleman Night – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Infinite Gentleman Night.

Odcienie namiętności II

Na­miętny­mi po­całun­ka­mi nak­reślę na Twoim ciele
mapę swoich dotąd nie spełnionych pragnień,
czułym szep­tem okażę Ci swoją wyjątkową miłość
drżącym do­tykiem prze­niosę w świat tyl­ko moich marzeń.

Prze­suwając po­woli opuszka­mi palców po Twej skórze
za­biorę nas niczym na skrzydłach w in­ny wy­miar czułości
wyg­ry­wając wciąż po­całun­ka­mi niepow­tarzalną melodię
na­dam nies­po­tyka­nej czer­wieni naszej namiętności.

Niena­syco­nym wzor­kiem niczym do­tykiem wciąż błądzę
po dziewiczej krainie Twe­go ciała doskonałego,
cichym szep­tem po­dob­nym do szu­mu skrzy­deł motylich
po­budzam Twe zmysły,wzmac­niając drżenie ciała Twojego.

Każde­go wie­czo­ra będę raczył Twój brzuch pocałunkami
de­likat­nością kiero­wany­mi wil­gotny­mi wargami,
chcąc po­budzić w nim ko­loro­we mo­tyle pieszczotami
skrzydła im uwie­czniając nies­po­tyka­nej roz­koszy barwami...

Będę grał języ­kiem na To­bie całej
niczym pal­ca­mi na in­stru­men­cie ze strunami,
niech wszys­tkie od­cienie namiętności
wpla­tają się po­między naszy­mi drżący­mi westchnieniami.

...czyżby ero­tyk ? :)

De­dyko­wany R. ღ
Ra­fał S.
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
15.06.2018

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 09:10

Zeszyt ڿڰۣڿ $кяคωқĭ мεGσ $εя¢ค ڿڰۣڿ‎.
Pi­sane sercem... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]