Namiętność pojawia się i [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 26 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Na­miętność po­jawia się i zni­ka, ale uczu­cia po­zos­tają.

cytat
zebrał 39 fiszek

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Zeszyt pier­wszy zeszyt
Kto wie ten wie 

Zeszyt ON... 

Zeszyt Autorzy Cytaty.info
Wy­razis­te cytaty 

Zeszyt 2. Złota myśl
Małe dzieło! 

Zeszyt Cytaty
ulubione. 

Zeszyt Prawdziwe

Zeszyt *Cytaty*
Znaj­dują się tu­taj cy­taty nad który­mi się chwilę zat­rzy­małam...... i za­pytałam się siebie..... czy czuję te słowa........?...... 

Zeszyt zeszytów zeszyt najzacniejszy
tek­sty, które po pros­tu poczułam. 

Zeszyt moje
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]