Należy tak zorganizować czas, [...] – Agusia... – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Agusia....

Na­leży tak zor­ga­nizo­wać czas, żeby każda chwi­la była ważna.

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 lipca 2010, 19:07

Zeszyt Myśli
Myśli, które do mnie przemawiają... 

Zeszyt Coś więcej niż piękne.
mo­je naj­większe wspaniałości 

Zeszyt życie
opi­sy o życiu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gadi

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]