Nieobecni mogą mieć stały [...] – giulietka – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest giulietka.

Nieobec­ni mogą mieć stały ad­res za­mie­szka­nia w czyimś bez­domnym ser­cu.

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2013, 16:58

Zeszyt ulubione
je­den worek 

Zeszyt zeszyt
aby pamiętać 

Zeszyt war­te chwi­li uwa­gi .

Zeszyt najważniejsze. 

Zeszyt Om et liv
ba­re ærlig.. 

Zeszyt zachwiana czasoprzestrzeń.
[...] 

Zeszyt Myśli
war­te przy­pom­nienia ;-) 

Zeszyt poruszają
... 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt Magiczne
Mis­trzo­wie pióra 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 20:47Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Mrużę oczy na je­sień...  

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)