Największym skarbem jest kobieta, [...] – Lukasso – zeszyty

W obecnej chwili w 16 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Lukasso.

Naj­większym skar­bem jest ko­bieta, która po­każe Ci gwiaz­dy na pochmur­nym niebie.

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 9 marca 2014, 20:48

Zeszyt ser­ce słonika
do serduszka 

Zeszyt Zeszyt
czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić 

Zeszyt da­leko mi do romantyzmu
a to­bie w sam raz 

Zeszyt myśli
 chrząszcz brzmi w trzci­nie 

Zeszyt said
warte 

Zeszyt Słowa
War­to tu wrócić. 

Zeszyt z afo­ryz­mem przez świat
najlepsze 

Zeszyt ARORYZMY
Ek­spres­ja słowa 

Zeszyt Myśli
ta­kie życiowe 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]