[...] największą zaletą muzeum [...] – Jerome David Salinger – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst J. D. Salingera.

[...] naj­większą za­letą mu­zeum było to, że wszys­tko tam stało zaw­sze na tym sa­mym miej­scu. Nic nig­dy nie prze­suwa­no. [...] Nikt się nie zmieniał. Tyl­ko ty byłeś in­ny niż za pop­rzed­nią wi­zytą. Nie dla­tego na­wet, żeby ci przy­było lat. Nie w tym rzecz. Byłeś in­ny, po pros­tu. [...] Nie po­wiem, żeby mnie te myśli przygnębiały, ale skłamałbym, gdy­bym na­pisał, że ro­biło mi się od nich sza­lenie we­soło. Niektóre rzeczy po­win­ny by zos­ta­wać zaw­sze nie zmienione.

cytat
zebrał 5 fiszek

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt on­ly words
słowa, które mnie in­spi­ruja, zadzi­wiaja i zachwycaja 

Zeszyt Nos­talgia i śmiech
Bez zbędnych wyjaśnień. 

Zeszyt Ulubione

Zeszyt Eve­rything sucks/
Coś co w ja­kiś sposób przy­kuje moją nędzną uwage. 

Zeszyt inspiracje
twórcze weny 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja