[...] największą zaletą muzeum [...] – Jerome David Salinger – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst J. D. Salingera.

[...] naj­większą za­letą mu­zeum było to, że wszys­tko tam stało zaw­sze na tym sa­mym miej­scu. Nic nig­dy nie prze­suwa­no. [...] Nikt się nie zmieniał. Tyl­ko ty byłeś in­ny niż za pop­rzed­nią wi­zytą. Nie dla­tego na­wet, żeby ci przy­było lat. Nie w tym rzecz. Byłeś in­ny, po pros­tu. [...] Nie po­wiem, żeby mnie te myśli przygnębiały, ale skłamałbym, gdy­bym na­pisał, że ro­biło mi się od nich sza­lenie we­soło. Niektóre rzeczy po­win­ny by zos­ta­wać zaw­sze nie zmienione.

cytat
zebrał 5 fiszek

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt on­ly words
słowa, które mnie in­spi­ruja, zadzi­wiaja i zachwycaja 

Zeszyt Nos­talgia i śmiech
Bez zbędnych wyjaśnień. 

Zeszyt Ulubione

Zeszyt Eve­rything sucks/
Coś co w ja­kiś sposób przy­kuje moją nędzną uwage. 

Zeszyt inspiracje
twórcze weny 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]