[...] największą zaletą muzeum [...] – Jerome David Salinger – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst J. D. Salingera.

[...] naj­większą za­letą mu­zeum było to, że wszys­tko tam stało zaw­sze na tym sa­mym miej­scu. Nic nig­dy nie prze­suwa­no. [...] Nikt się nie zmieniał. Tyl­ko ty byłeś in­ny niż za pop­rzed­nią wi­zytą. Nie dla­tego na­wet, żeby ci przy­było lat. Nie w tym rzecz. Byłeś in­ny, po pros­tu. [...] Nie po­wiem, żeby mnie te myśli przygnębiały, ale skłamałbym, gdy­bym na­pisał, że ro­biło mi się od nich sza­lenie we­soło. Niektóre rzeczy po­win­ny by zos­ta­wać zaw­sze nie zmienione.

cytat
zebrał 5 fiszek

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt on­ly words
słowa, które mnie in­spi­ruja, zadzi­wiaja i zachwycaja 

Zeszyt Nos­talgia i śmiech
Bez zbędnych wyjaśnień. 

Zeszyt Ulubione

Zeszyt Eve­rything sucks/
Coś co w ja­kiś sposób przy­kuje moją nędzną uwage. 

Zeszyt inspiracje
twórcze weny 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 21:55silvershadow do­dał no­wy tek­st (nie)równanie ser­ca

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek