[...] najbardziej poetyckie jest [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

[...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest właśnie to, co nie może być spi­sane.

cytat
zebrał 95 fiszek

Zeszyt poez­ja pisana
W tym zeszy­cie znaj­dują się myśli, które tra­fiają w sa­mo sed­no moich uczuć. Wszys­tko co tu jest - utożsa­mia się ze mną w całości. 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Płacz, uśmie­chaj się, kochaj
... 

Zeszyt Seszyt
Zbieranina 

Zeszyt Cytaty
:)) 

Zeszyt Mój zeszyt
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Be brave

Zeszyt Cytaty.
Aby często do nich wracać. 

Zeszyt pierwszy
krótka forma 

Zeszyt Trafiające
Myśli, cy­taty, wier­sze i wszys­tko co mnie porusza 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)