najbardziej boli gdy nie [...] – Myffa90 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Myffa90.

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odet­chnąć nie daję
przyg­niatając cię ciężarem kochania
bo stamtąd gdzie do łóżka wkracza miłość
trze­ba wiać gu­biąc za­pach pożądania
łza­wych po­ranków wypatrując

dzieliły nas ki­lomet­ry doświadczenia
a miłość zwyczaj­nie suką się stała
co puszcza się za pieniądze
a ja chciałam tak całkiem be­zin­te­resow­nie
zes­tarzeć się z tobą

_____________________________________________
na sier­pniowym wy­sypis­ku śmieci

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 sierpnia 2015, 13:41

Zeszyt ღ wzruszające.. lek­kie.. ulot­ne.. ღ
wier­sze -Pe­rełki :)ღ 

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:10książkoholiczka do­dał no­wy tek­st Znów je­sien­ny wi­na pos­mak

dzisiaj, 21:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:08książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st zapomniał o róży książę duży

dzisiaj, 21:07Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:04Naja sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:01róż li­la sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]

dzisiaj, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Wszyscy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy [...]