nagle nastał chłód z pogodą [...] – Smurf007 – zeszyty

W obecnej chwili w 14 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Smurf007.

nag­le nas­tał chłód
z po­godą nie pogadasz
mil­kną w niej ludzie

haiku
zebrał 76 fiszek • 12 września 2015, 20:51

Zeszyt nieprzyziemne
wzrusza 

Zeszyt Elektomagnes
i coś jeszcze. 

Zeszyt Haiku
Tyl­ko dla naj­piękniej­szych Haiku, tyl­ko dla Waszych Haiku... 

Zeszyt LIRYKA
Urze­kająca ma­gia słowa 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt Zastanawiające
do za­myśle­nia, miłe dla ser­ca, cieka­we dla rozumu 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Jak­by moje
Na skra­ju dyszy. Twórczość, która mnie ocza­rowała, zatrzymała. 

Zeszyt Haiku.
;) 

Zeszyt Zat­rzy­mane chwile...
Trzy­mam w dłoniach chwi­le, pie­szcząc je w al­bu­mie pamięci... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]